O iyengar jogi

Iyengar joga je celostna izkušnja, ki koristi telesu, umu in čustvom. Gonilo, na katerem temelji Iyengar joga, je prepričanje B.K.S.Iyengarja, da je joga za vsakogar in da učinkovito zmanjšuje sodobni stres.

Usklajevanje jaza

Asane niso samo gibanje fizičnega telesa, manjkati ne smeta tudi zelo natančno zavedanje in poglabljanje vase, saj šele tako asana postane asana v pravem pomenu besede. Potrebno je zbuditi notranjo intelegenco v sebi.

Uravnovešanje notranje energije

Pomembno je notranje delovanje tistega, ki izvaja jogo. Posledica zavedanja pri izvajanju je popolno ravnovesje med proizvedenim delom in porabo energije. Pravilna uporaba uma in telesezagotavlja, da se energija ohrani in pravilno razporeja. ključno je dihanje ob pravem času na pravem kraju. Je pripomoček, ki nam pomaga, da se v položaju premaknemo globje. Energija lahko steče samo, če je zagotovljena pozornost in je izdih čist.

Moč zaporedij

Pred zahtevnimi asanami je potrebno izvesti serijo položajev, iz katerih se izlušči bistvo in na koncu zastavljen cilj. Pri izvajanju asan je potrebno biti premišljen in hrati sočuten do vsakega dela svojega telesa. Nasilje in nenasilje nad telesom mora uravnovesiti pazljiva inteligenca.

Prebuditev notranjega očesa

Človek bi moral bivati vsepovsod v telesu. Med vadbo se je potrebno popolnoma osredotočiti na notranje telo, um osmeriti v notranjost in potem izostriti inteligenco. Med izvajanjem položajev bi morale biti oči zazrte v notranjost. Med očmi in zunanjimi predmeti sploh ne bi smelo biti povezave. Prav pasivno zrenje vase, omogoča očem, da postanejo pasivne. Ko so zaznavni čuti sproščeni, se koža na obrazu zmehča, možgani pa se osvobodijo napetosti.

Doseganje stanja brez uma

Umirjenost vodi v stanje praznine v telesu in umu, to pa prinaša spokojnost telesnim celicam in stabilnost umu. Ko vadimo, se naučimo preprečevati vsiljivim mislim vstop v možgane. To je stanje brez uma.

Osvobojenost dvojnosti

V končnem stanju joge se iskalec osvobodi dvojnosti telesa in uma ter uma in jaza. Dvojnost je neposredno povezana z tremi gunami-lastnostmi, ki so : tamas, rajas, sattva. Telo je že po naravi tamastično, lenobno in medlo. Um je rajastičen, dejaven in dinamičen, jaz pa satvičen, žareč in lahek. Iyengarjev pristop uničuje lenobnost v telesu, prebuja inteligenco in poraja občutek čististi, sattve.

Proces meditacije je odvisen od sattve gune. Prinaša mirnost, izvajalec pa postane eno z asano. Dvojnost med telesom in umom izbledi.

»Yogas citta-vrtti-nirodah.« – Yoga Sutras I/2